W pracach inspiruje się szeroko pojętym przenikaniiem i nawarstwianiem występującym w  świecie przyrody. Staram się organizować  powierzchnie malarską w harmoniczne struktury, gdzie niejednoznaczność interpretacyjna przenika się z metaforą pejzażu. Ów pejzaż jest wypadkową  wszystkich przecięć  i warstw. Wyłaniająca się marginalnie panorama jest także sumą moich decyzji i przemyśleń, poprzez które usiłuję zbudować własny indywidualny język malarski.

Klaudia Zawada